GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
Rozwój działu badawczo-rozwojowego i produktów firmy FRANSPOL


Projekt pn. „Rozwój działu badawczo-rozwojowego i produktów firmy FRANSPOL Sp. z o.o.” nr RPWP.01.02.00-30-0007/19 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Beneficjent: FRANSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie 3 innowacyjnych produktów:
• gładź gipsowa szybkoschnąca,
• maso-farba łącząca właściwości masy i farby,
• farba plamoodporna z dodatkiem krzemionki koloidalnej.

W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R.

Całkowita wartość projektu: 1 031 952,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 700 000,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Konin (ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin)