GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Franspol Sp. z o.o.
Podstawową działalnością Spółki Franspol jest produkcja mieszanek gipsowych. Kieruje nami idea dostarczania wyrobów najwyższej jakości, z zapewnieniem spełnienia wymogów prawnych i innych dotyczących wyrobów i ochrony środowiska.

Celem Polityki Jakości i Środowiska jest zapewnienie naszych klientów i wszystkich zainteresowanych stron, że poprzez identyfikowanie, analizę i ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Spółce Franspol, będziemy dostarczać wyroby spełniające wymagania klienta zgodnie z obowiązującymi normami, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ tych działań na środowisko.

Aby osiągnąć ten cel zobowiązujemy się do:
- utrzymywania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015,
- badania satysfakcji klienta oraz analizowania jego potrzeb i podejmowania na tej podstawie decyzji o tworzeniu nowych wyrobów i wprowadzaniu ich do oferty cenowej,
- zapewnienia i stałego rozwoju wszechstronnego doradztwa oraz innej pomocy w realizacji inwestycji na rzecz klientów - zarówno mniejszych (remont lub wykończenie mieszkania) jak i większych (budowa domu lub innego obiektu),
- udostępniania wszelkich zasobów, niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości wyrobów oraz ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas wyrobów poprzez stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i wysokiej jakości surowców, kwalifikowania dostawców surowców, materiałów i usług, dla zapewnienia ich wysokiej jakości i zdolności do spełnienia wymagań Spółki Franspol,
- ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko, przez ustanowienie odpowiednich reguł postępowania z odpadami, nadzoru nad maszynami i urządzeniami oraz poprzez korzystanie z podwykonawców spełniających wymagania prawne i wymagania Spółki,
- angażowania wszystkich pracowników w uzyskanie i utrzymanie właściwej jakości wyrobów oraz minimalizowania negatywnego wpływu ich pracy na środowisko, poprzez szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i świadomości,
- spełniania zobowiązań dotyczących zgodności z wymaganiami prawnymi i wymaganiami innymi dotyczącymi Spółki Franspol,

Za wdrożenie i przestrzeganie Polityki Jakości i Środowiska odpowiedzialni są wszyscy pracownicy firmy Franspol Sp. z o.o.
18.05.2018                                    
Prezes Zarządu
Jan Kościelski