GIPSY TYNKI KLEJE
sitemap MAPA SERWISU | polski PL deutsch DE
widokwidok
Klej do płytek F-75 elastyczny/mrozoodporny
Klej do płytek F-75 klasy C2TE jest elastyczną cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych płytek gresowych oraz innych płytek o niskonasiąkliwych strukturach, do t ...
Klej do płytek F-300 wysokoelastyczny odkształcalny mrozoodporny
Klej do płytek F-300 jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i dodatków modyfikujących. Zaprawa mieszana z wodą daje łatwo urabialną, elastyczną zaprawę klejową. Kl ...
Klej do płytek F-200 wysokoelastyczny biały mrozoodporny
Klej do płytek F-200 to mieszanka wewnętrzno-zewnętrzna, wykonana z najwyższej jakości spoiwa cementowego: „białego cementu”, kruszyw i dodatków modyfikujących. W przeciwieństwie do zapraw ...
Klej do płytek F-100 wysokoelastyczny/mrozoodporny
Klej do płytek F-100 odznacza się zwiększoną elastycznością i plastycznością, dzięki czemu po związaniu jest odporny na odkształcenia, jakie występują w okresie eksploatacji w układzie warstw: podłoże ...
Klej do płytek F-50 mrozoodporny
Klej do płytek F-50 jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, klasy C1T. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego ro ...
Klej do płytek F-25 wewnętrzny
Klej do płytek F-25 przeznaczony jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota) wewnątrz pomieszczeń, klasy C1. Podłoże dla Kleju F-25 może stanowić: tynk cemento ...